SCSK är en ideell förening i Sölvesborgs kommun, föreningen bedriver cykelträning inom grenarna Landsväg, MTB( XC Enduro) samt BMX.

Föreningen har ett åldersspann mellan 6-77 år.

Ledare i föreningen skall vara ett föredöme för de ungdomar vi har i träningsgrupperna och det är därför viktigt hur vi uppträder och agerar när vi företräder SCSK.

Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, aktiva och föräldrar att finna stöd och trygghet i vår verkan för drogfrihet. med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping. 

SCSK har antagit följande riktlinjer.


Alkohol

  • Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon form av junior & ungdomsverksamhet.
  • Bruk av alkohol får ej förekomma vid någon form av cykelträning.
  • Det är inte tillåtet att uppträda alkoholpåverkad i klubbkläder.
  • Vid arrangerade festligheter kan undantagsvis alkohol förekomma i ordnade former, och det ska tydligt framgå att koppling till föreningens ordinarie verksamhet inte finns.

Om reglerna ej efterföljs genomför ledare enskilt samtal med den berörd person om vilka riktlinjer som gäller i SCSK. 

Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Om upprepning sker kan avstängning ifrån träning ske, och uteslutning ur föreningen kan bli påföljden.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.


Tobak

  • Det är inte tillåtet för minderåriga att bruka tobak av något slag i anslutning till eller under träning eller tävling.
  • Rökning är förbjuden vid all träning och tävling.
  • Vi ska verka mot tobaksanvändning och upplysa om nackdelarna.

Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Tillrättavisning och information om tobakens negativa verkningar ges.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Medlemmar och föräldrar bör föregå med gott exempel och helt avstå från tobaksanvändning.


Narkotika och Doping

  • Hantering av narkotika och doping är ett lagbrott och det är inte tillåtet att använda eller hantera narkotika eller dopingpreparat inom föreningens verksamheter.
  • Läkarordination av narkotiska preparat av medicinska skäl är undantaget och medlemmen ska kunna uppvisa läkarintyg. Medlemmar är skyldiga att kontrollera sina förskrivna läkemedel eller tagna kosttillskott via ”rödgröna listan” som finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Upptäcker vi att någon medlem använt eller hanterat narkotika eller dopingklassade preparat har vi följande handlingsplan. 

Vid RF utfört dopingprov som testats positivt är vi som förening skyldig att följa Dopingkommisionens straff. Om vi upptäcker bruk rapporteras detta till RFs dopingkommision. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare.

Om upprepning sker kan avstängning ifrån träning ske, och uteslutning ur föreningen kan bli påföljden.Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd. 

Kontakt tas med berörda myndigheter ex polis, socialtjänst.


Uppföljning av drogpolicyn

Styrelsen och ledarna är ansvariga för att drogpolicyn kommuniceras och följs upp.

Ledarna är ansvariga att informera medlemmar och föräldrar om drogpolicyn vid träningsårets början.

Policyn finns att läsa på klubbens hemsida samt tillgänglig på sociala medier.

Policyn delges nya medlemmar, sponsorer och samarbetspartners.

Utbildning i ämnet behandlas av styrelsen samt vid årsmötet likaså uppföljning och revidering av policyn.

Policy antagen av Sölvesborg Cykel & Sportklubbs Styrelse.


Ladda ned policyn som PDF här >> Drogpolicy_SCSK_v2.pdf