Flowtrail vintertid

Läs mer

SCSK bygger Flowtrail och Pumptrackbana

Nu är bygget av en Pumptrackbana vid Svarta Leds området igång. Sedan tidigare har även byggandet av en Flowtrail bana påbörjats på Ryssberget.

Läs mer