Förslag på nya stadgar

Läs de nya stadgarna här: Förslag till nya stadgar för SCSK.pdf